Hľadaj
Filters
Close

Impressum

paraworld s.r.o.

Líščie Nivy 23

821 08 Bratislava

Slovenská republika

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 68836/B, IČO: 45 926 531

 

Banka

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

BIC: UNCRSKBX

IBAN: SK9011110000001107101009

 

Kontakuj nás

Diana Duschek +43 699 181 00 656